Referat generalforsamling Østparkens Antennelaug den. 12-3-2020 Fremmødt 5 bestyrelsesmedlemmer. Og 15 medlemmer. Valg af dirigent og stemmetællere.Dirigent: Bent Kottal. Stemmetællere: Hans Ove Merts & Søren Bergholdt Formandens beretning vedlægges referat, Hoved...

læs mere