+45 12345678 info@oestantenne.dk

BST. Antenne møde 30-11-2023 ved Jytte

Alle fremmødt

Alfred har fået mailadresser på medlemmer gennem energi Fyn, men det er ikke fyldestgørende Problemstillinger er at på sidste generalforsamling blev det vedtaget at man fremadrettet vil kunne indkalde til GF. Pr mail. iflg. energi Fyn spænder gdpr regler ben for det. Da det er energi Fyn der skal videregive mail og navn på vores medlemmer er de 3. Part?

Vi må undersøge om navn og mail er under personfølsomme oplysninger? Vi bør kende vores medlemmer i ØAL. Dermed må vi være berettiget til oplysninger så vi kan fremsende indkaldelse til generalforsamlinger m.m. via mail. 
Per vil forespørge i sit bagland mht. gdpr.

Varsling af nye priser fra januar 2024 på kanaler og internet er udsendt fra energi Fyn. 
Det har vi ikke indflydelse på
Alfred vil få de nye priser lagt op på hjemmesiden

Spørgsmål fra medlemmer i perioden: 


Kan man få internet fra en udbyder og tv kanaler fra en anden? 
Alfred vil spørge Energifyn / Jakob om hvordan deres politik er til det. 
Ellers er det et spørgsmål man må tage med diverse udbydere inden man vælger eller fravælger tilbuddet fra ØAL. er vores bedste bud.

Tidspunkt for generalforsamling vedtaget til den 14-3-2024
Jytte bestiller lokaler og mad fra Føtex, Bo afhenter mad m.m.
Søren sørger for serveringspersonale

Vedr. eventuelle sponsorater / gaver 
Gaver / beløb til foreningerne på regning fra forening til forening? 
Prioriteringen bliver foreninger specifikt i Fraugde.
Kriterier for ansøgninger? 
Det foreslås som forsøg at der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af kriterier på generalforsamlingen bestående af 2 medlemmerne af foreningen og 3 bestyrelses medlemmer. Man vælges for et år af gangen
Beløb til uddeling fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen.

Forsikring af foreningens indestående i bank følges der op på.

Næste møde 1. Februar 2024