Referat generalforsamling Østparkens Antennelaug den. 12-3-2020

Fremmødt 5 bestyrelsesmedlemmer. Og 15 medlemmer.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Dirigent: Bent Kottal. Stemmetællere: Hans Ove Merts & Søren Bergholdt
 2. Formandens beretning vedlægges referat, Hoved træk: Vi er pt 210 medlemmer hvilket er et fald på ca 20 % Glenten er fortsat presset på kanaludbud og økonomi, Det er de store spillere der styre markedet. 50% af glentens medlemmer er på grundpakke, flere anvender streming tjenester.
  ØAL. har 50 års jubilæum i år, det vil blive fejret med et arangement, der kommer info senere på året.
  Spørgsmål til beretning:
  Kan Glenten blive ved med at levere?
  Glenten har en plan vedrørende fremtiden som de følger. Men fremtiden kendes reelt ikke.
  Er der en anden mulighed end Glenten? Punkt 5 i dagsorden omhandler det.
  Beretning Godkendt
 3. Fremlæggelse af regnskab ved Jytte Schaarup. Regnskab vedlægges referat. Passiver ialt. 445.670kr. overskud 28000kr.
 4. kontingent fortsætter på nivau med Glenten.
 5. På sidste generalforsamling, blev bestyrelsen bedt om at indhendte Tilbud fra Energi Fyn / Waoo.
  Det har bestyrelsen arbejdet med og kunne  fremlægge et tilbud fra dem.
  Tilbud blev fremlagt med power point af Formanden. PP ved lægges referat.,
  Hoved træk i tilbud: Energi fyn vil gerne indgå en levenrandør aftale med Foreningen. De har et produkt der hedder Waoo forening, hvor der gives en forenings pris på tv pakker og internet til medlemmerne i forening.
  De forhandlede priser for 2021 er:
  TV
  Lille pakke –  199kr. pr. md.
  Favorit pakke – 449kr. pr. md.
  Stor pakke – 619kr. pr. md.
  Internet:
  Waoo Fiber Light 20/20 – 139kr. pr. md.
  Waoo Fiber Basic 200/200 – 269kr. pr. md.
  Waoo Fiber Ekstra 500/500 – 369kr. pr. md.
  Waoo Fiber Full 900/900 – 469kr. pr. md.
  Energi fyn levere signal via Fiber forbindelse, og de vil etablere fibernet til alle medlemmer i ØAL.
  Da vores egen net i med kobberkabler er 50 år gammelt, kan det give udfordringer fremad rettet.
  Pris for tilslutning til Energi Fyn fibernet for medlemmer er 0 Kr = Nul Kr. Ikke medlemmer kan tilsluttes for 995 kr. Der er mulighed for at udvide foreningen,  da fibernettet udrulles i hele Fraugde. Kan forenings pris tilbydes nye medlemmer.  Hvis det vedtages at skifte vil der være opstart med fiber i starten af 2021.
  Spørgsmål:
  Vil det betyde at ØAL`s eget net ikke anvendes længere? Ja det nedlægges og tv og internet leveres fremadrettet via Energi Fyn fibernet. Hvilket giver mulighed for 1000/1000MB forbindelse m.m.
  Da det er en forenings aftale fortsætter ØAL. som forening og energi fyn kan levere TV til forening pris. Og gratis tilslutning for medlemmer. Vi er fortsat en forening vi køber blot leverange via fibernet. Fibernet frigives til åben kongurence fra 2021. Vi vil dog indgå aftale med Waoo som vil gælde en årrække.

Afstemnig om ØAL skaL skifte levenrandør til Energi Fyn / Waoo. 18 stemmesedler udleveret. 17 stemmer for at der skiftes til Energi Fyn / Waoo. Ingen stemmer for at fastholde Glenten. En stemmeseddel ikke afleveret.

 1. ingen vedtægts ændringer.
  7. Ingen indkomne forslag
  8 Valg til bestyrelse: Per Nobel. Søren Bergholdt. Bo Rolfshøj Alle genvalgt.
  9. Valg af bestyrelses suppleant. Poul Johnsen
  10. Valg af Revisor: Nyvalgt til Klaus Hansen og Poul Hansen genvalgt.
  11. Valg af Revisor supleant: Kristian Korsager genvalgt

Tak til Keld Hansen for mange års forenings arbejde i ØAL.

Referent Bo Rolfshøj